Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Thêm nhân viên hỗ trợ LiveChat

Đăng nhập tài khoản quản trị -> vào Menu -> tại mục "Quản lý hệ thống" -> vào mục "Thành Viên"

*** Cách vào Menu : 

  • Đối với Quý khách sử dụng giao diện cũ, cụm menu sẽ nằm phía bên trái , quý khách chỉ cần kéo xuống và chọn đúng mục cần vào cấu hình
  • Đối với Quý khách sử dụng giao diện mới, Quý khách click vào biểu tượng 3 dấu gạch () nằm phìa trên cùng bên trái để mở ra menu chính

 

Ở trang tiếp theo Click nút "Thêm Thành Viên"

Giao diện thêm thành viên như sau, sau khi nhâp đầy đủ các thông tin click nút "Thêm" để tạo.

Lưu ý : khi tạo nhân viên Quý khách không chọn mục "Tài khoản chính" nếu chỉ cần tạo tài khoản nhân viên bình thường. Mục "Tài khoản chính" chỉ sử dụng khi cần tạo tài khoản phụ, tìm hiểu thêm

1 - Tên đăng nhập : Đây là tên đăng nhập cho nhân viên khi sử dụng sẽ đăng nhập vào livechat để hỗ trợ khách hàng
2 - Kích hoạt : Thiết lập trạng thái cho nhân viên gồm 3 trạng thái : Đã kích hoạt - Chưa kích hoạt - Tạm kháo
3 - Ưu tiên chat : nhập giá trị số, hệ thống sẽ ưu tiên chuyển yêu cầu chat cho nhân viên này khi nào đủ số lượng thì sẽ chuyển cho người khác. Để trống sẽ không ưu tiên chuyển

Ngoài các mục chính cần nhập thông tin ở trên, mỗi nhân viên còn có thêm các thông số sau

Load thông tin chat cũ của Khách : Khi nhân viên tiếp nhận chat. Hệ thống sẽ load lịch sử chat với khách hàng trước đó theo điều kiện bạn cấu hình

- Xem lịch sử chat theo kênh : cấp quyền cho phép nhân viên này được xem lịch sử chat của các nhân viên khác theo kênh được chọn

- Xem lịch sử chat theo nhóm : cấp quyền cho phép nhân viên này được xem lịch sử chat của các nhân viên khác theo nhóm được chọn

 

Danh sách thành viên sẽ thể hiện các nhân viên đã được tạo. Tại mục "Thời gian chat" có thể thiết lập thời gian cho phép nhân viên đăng nhập vào livechat

 

Sau khi hoàn tất tạo nhân viên, Quý khách có thể đăng nhập ngay để sử dụng chat với khách hàng trên website.
Đăng nhập tại link : https://livechat.pavietnam.vn
Related Articles