Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Bao mat FTP su dung FTPS (SSL,TLS)

Trường hợp website bị chèn mã độc có thể do mất pass ftp, virus...quý khách cần FTP sử dụng SSL/TLS.

Trên Total Commander cấu hình như hình dưới. Trước khi cấu hình cần download DLL openssl để total commander support ssl
kienthuc.pavietnam.vn/download/openssl-ddls-for-total-commander.rar

giải nén và upload vào folder commandertrong hostname, ftps://  là do Totalcommder tự động thêm vào khi check SSL/TLS


Còn Filazilla vào Site Manger => new site và cấu hình như hình dưới


Do key control panel tự phát sinh nên scó warning, chỉ cần click vào OK để bỏ qua là được

Chúc bạn thành công.
Related Articles