Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

[Web30s] Hướng dẫn sử dụng Admin Web30s - Quản lý vận chuyển - Giao hàng nhanh

[ADDON] QUẢN LÝ PHÍ VẬN CHUYỂN - GIAO HÀNG NHANH

-----------------

I. CÀI ĐẶT SỬ DỤNG

- Quý khách đăng ký addon QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN

- Sau khi đăng ký sẽ hiển thị mục Quản lý vận chuyển trong trang quản lý.

Hình chức năng Quản lý vận chuyển

- Để hiển thị Phương thức vận chuyển ở trang giỏ hàng khi người dùng thanh toán thì quý khách bắt buộc phải nhập khối lượng của sản phẩm (kg)Quản lý sản phẩm.

Hình khối lượng của sản phẩm

Hình thể hiện chức năng lựa chọn Phương thức vận chuyển trên sản phẩm


II. CẤU HÌNH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Web30s cung cấp các dịch vụ vận chuyển sau:

Giao hàng nhanh

Ship Chung

Viettel post

Lưu ý: Tại 1 thời điểm chỉ cho phép sử dụng 1 dịch vụ vận chuyển, và muốn sử dụng được thì đơn vị đó phải được cài đặt các thông số kết nối.

* Hướng dẫn cấu hình các chức năng hoạt động của các đơn vị vận chuyển:

CẤU HÌNH Giao Hàng Nhanh (GHN)

- Có thể tạo đơn hàng tự động: nghĩa là khi khách hàng đặt hàng, trong admin sẽ có nút [tạo vận đơn] cho phép tạo đơn hàng bên [Giao hàng nhanh] và sau đó sẽ trả về mã vận đơn để admin quản lý và đối soát với bên giao hàng.

- Vị trí đặt kho hàng: Là vị trí xuất phát để đưa vào công thức tính phí vận chuyển. Bao gồm yêu cầu bắt buộc phải chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện.

- API key:​ là key được cung cấp từ Giao Hàng Nhanh. Cách lấy như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập https://api.ghn.vn/home/account (sau khi đã có tài khoản bên GHN). Nếu chưa có vui lòng đăng ký tại https://5sao.ghn.vn/Register

+ Bước 2: Đi tới mục 'API key - Token', Quý khách click nút Hiển thị và copy dán vào ô nhập 'API Key' ở website của quý khách.

Hình API key - Token (Giao hàng nhanh)

- Webhooks:​ Là đường dẫn được Giao Hàng Nhanh yêu cầu để quý khách nhận hành trình của đơn hàng (cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ GHN). Cách tích hợp như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập https://api.ghn.vn/home/account (sau khi đã có tài khoản bên GHN). Nếu chưa có vui lòng đăng ký tại https://5sao.ghn.vn/Register

+ Bước 2: Đi tới mục 'Thiết lập webhooks > URL gọi lại (Callback URL)'

+ Bước 3: Nhập đường dẫn theo định dạng 1 URL là: https://domain/webhook-giaohangnhanh (trong đó​ domain ​là tên miền website của quý khách).

Hình Thiết lập webhooks (Giao hàng nhanh)

+ Bước 4: Thiết lập thông tin nhận về bằng cách nhấn vào nút Thiết lập (2), sẽ hiển thị hộp thoại như hình bên dưới. Tích chọn hết các dịch vụ và nhấn Lưu.

Hình Thiết lập Thông tin nhận về (Giao hàng nhanh)

+ Bước 5: Chuyển tab ON để bật dịch vụ (bắt buộc)

- Phụ thu: được hiểu là nếu quý khách có nhập thêm phí Phụ Thu thì giá này sẽ được cộng vào Tổng tiền của 1 đơn hàng để tính phí vận chuyển.

Hình Phụ thu

- Trường hợp đặc biệt của phí vận chuyển: khi quý khách không muốn lấy giá từ GHN mà áp dụng theo biểu phí tự cài đặt.

Lưu ý: khi đã cấu hình ở đây và áp dụng biểu phí tự cài đặt thì sẽ không thể sử dụng chức năng Tạo vận đơn​ tự động cho GHN.

+ Khi giỏ hàng thỏa điều kiện được admin cấu hình thì [Phí vận chuyển] sẽ lấy mức giá được cài đặt (không dùng công thức của GHN).

+ Nếu thêm [Phí vận chuyển] cho khu vực được chọn thì phải cài đặt [Phí thu hộ] (nếu có), giỏ hàng sẽ không tự động lấy [Phí thu hộ] của nhà vận chuyển tương ứng.

+ Để thêm cấu hình: nhấn vào nút Thêm mới

Lưu ý: Nếu quý khách chỉ chọn tỉnh/thành mà không chọn quận/huyện, thì [Phí vận chuyển] sẽ áp dụng cho tất cả quận/huyện trong tỉnh/thành đó.

+ Để cập nhật cấu hình: chọn dòng muốn cập nhật sau đó nhấn nút Cập nhật

+ Để xóa cấu hình: chọn dòng muốn xóa sau đó nhấn nút Xóa

- Trường hợp đặc biệt của phí thu hộ (COD): Khi giỏ hàng thỏa điều kiện được cài đặt ở đây thì [Phí thu hộ] sẽ lấy mức giá đã được cấu hình.

Lưu ý: [Phí thu hộ (COD)] này chỉ hoạt động khi có [Phí vận chuyển] ở trên được cấu hình cùng khu vực giao hàng.


*** GHI CHÚ:

- Để thuận tiện cho việc sử dụng mức phí cá nhân mà không cần phải nhập hàng loạt các biểu phí cho tất cả tỉnh thành. Web30s cung cấp tính năng cấu hình mức phí riêng, đi kèm với từng dịch vụ vận chuyển. Vì vậy, khi quý khách chọn 1 đơn vị vận chuyển nào đó để sử dụng mà không muốn tham khảo biểu phí của bên giao hàng thì có thể tự cài đặt phí ngay tại đơn vị đó.

Related Articles