Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Văn bản pháp lý

Văn bản pháp lý

Số hiệu

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Chi tiết

208/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam Click

24/2015/TT-BTTTT

 

06/2019/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

 

Thông

18/8/2015

 


15/9/2019

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet


Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT

Click

 

 

Click

16/2016/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

28/6/2016

Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Click

14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư liên tịch

08/6/2016

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Click

Số: 05/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

28/01/2011

Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Click

189/2010/TT-BTC

(hết hiệu lực và thay thế
208/2016/TT-BTC)

Bộ Tài chính

Thông tư

24/11/2010

Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam

Click

4544/BTC-CST

Bộ Tài chính

Công văn

03/04/2007

Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý

Click

38/2014/QĐ-TTg

Chính phủ

Quyết định

01/07/2014

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Click

174/2013/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

13/11/2013

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Click

72/2013/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

15/07/2013

Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Click

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 1/3/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Click

Công văn số 350/TCT-CS

Công văn số 784/TCT-TNCN

Bộ Tài chính

Công văn

02/02/2015

09/03/2017

Công văn hướng dẫn về thuế
chuyển nhượng

Click

Click

 

 
Related Articles