Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Làm sao biết tên miền đã kích hoạt DNSSEC

Trước tiên bạn cần tham khảo DNSSEC là gì tại https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Cong-nghe-DNSSEC-la-gi.html

Để kiểm tra xem tên miền đã kích hoạt DNSSEC hay chưa, bạn có thể truy cập vào 2 trang web kiểm tra DNSSEC là

https://dnssec-debugger.verisignlabs.com
http://dnsviz.net

Ví dụ tên miền có kích hoạt DNSSEC sẽ có kết quả như bên dưới

 

Đối với tên miền CHƯA cấu hình DNSSEC

Đối với tên miền cấu hình DNSSEC sai 

dnssec-failed

 

 
Related Articles