Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn đăng ký tên miền .VN

Hướng dẫn đăng ký tên miền .VN

Thủ tục đăng ký tên miền

Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống, làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam .VN cần thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký tên miền.

Lệ phí đăng ký Tên Miền : Theo Bảng giá : http://www.pavietnam.vn/vn/bang-gia-ten-mien.html

Chi Tiết Hồ sơ đăng ký tên miền

-    Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu http://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html 

                        1) Đối với tổ chức: Đóng mộc và ký tên đại diện

·         Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.

·         Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.

·         Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền nếu Bạn có DNS riêng, mặc định sử dụng DNS P.A Vietnam.

                        2) Đối với cá nhân:Ký tên chủ thể đăng ký

·         Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ,  giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu photo, số điện thoại, hộp thư điện tử.

·         hông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền nếu Bạn có DNS riêng, mặc định sử dụng DNS P.A Vietnam.
Related Articles