Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

SMS Brandname: Thông báo áp dụng template dịch vụ SMS Brandname loại tin nhắn CSKH nhà mạng Vinaphone

P.A Việt Nam xin gửi Quý khách hàng thông báo của nhà mạng Vinaphone về việc áp dụng template cho nhóm tin Chăm sóc khách hàng (CSKH) như sau:

1. Lĩnh vực tin nhắn chăm sóc khách hàng áp template:

 

  • Thương mại điện tử
  • Lĩnh vực khác
  • Mạng xã hội trong nước
  • Mạng xã hội quốc tế
  • Vận tải, taxi

 

2. Thời gian áp dụng:

- Đối với các brandname khai báo mới: Từ ngày 06/01/2020

- Đối với các brandname đã active trên hệ thống:

+ Thời gian hoàn thành khai báo template: Ngày 10/02/2020

+ Kể từ ngày 11/02/2020 với các Brandname (Thuộc 5 lĩnh vực ở mục 1) không thực hiện khai báo Template sẽ không gửi được tin nhắn.

3. Hướng dẫn khai báo template:

- Mỗi template chứa tối đa 3 tham số {P}

Quy định loại tham số {P}:

+  Loại A: Tham số có ký tự chữ/ số và không có ký tự dấu chấm (.)

+  Loại B: Tham số có ký tự chữ/ số và có dấu chấm (.)

+  Loại C: Tham số có chứa đường link URL (Link URL là một đường dẫn liên kết đến website, tham chiếu tới các tài nguyên trên Internet).

- Mỗi loại tham số A,B,C cần giới hạn số lượng ký tự đăng ký và cần thống kê trong file Biểu mẫu đăng ký template (file mẫu đính kèm)

- Quy định Template trả mã xác thực OTP

+ Tin nhắn trả mã xác thực chỉ bằng tiếng việt hoặc tiếng anh

+ Yêu cầu bắt buộc ghi rõ brandname trong nội dung và template khai báo

- Thời gian duyệt template: Tối đa 2 ngày làm việc

Vậy P.A Việt Nam xin gửi Quý khách hàng thông tin để chủ động việc khai báo template kịp thời.

P.A Việt Nam
Related Articles