Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn mã hóa file bằng Zend Guard

Zend Guard là một chương trình mã hóa file (bản quyền) , giúp người dùng tăng tốc độ website và mã hóa lại nội dung các file nhằm nâng cao tính bảo mật dữ liệu . Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và mã hóa.

1 . Download Zend Guard tại địa chỉ : http://www.zend.com/en/products/guard/downloads

 

2 .Tiến hành cài đăt. Các bạn có thể đăng ký mới để tải bản cài đặt trial về sử dụng.

3. Sau khi khởi động chương trình các bạn vào Menu File -> New -> Zend Guard Project  tiến hành tạo mới Project, nhập tên Project Name, Product Name, Product Version ,Output Location, nhấn Next:

 

4. Bạn có thể add  nhiều file hoặc floder để mã hóa. Ở vd này mình mã hóa file config.php

5. Cấu hình cách thức mã hóa cho phiên bản PHP phù hợp với phiên bản PHP mà server bạn đang sử dụng  sau đó nhấn Encode: