Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Chuyển hướng tên miền Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess và ngược lại

Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn giúp bạn tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không www.


Khi bạn sử dụng Apache trên máy chủ Linux được hỗ trợ mod_rewrite dùng để viết lại URL ngắn gọn dễ nhớ, thuận tiện gọn gàng và Google sẽ đánh giá cao việc này theo tiêu chuẩn URL Friendly thân thiện với người dùng.

Một số người thích sử dụng www.pavietnam.vn, nhưng một số người thích pavietnam.vn ngắn hơn. Bạn có thể chọn từ non www  sang www, hoặc chuyển hướng từ www không www.

Redirect www to non-www:

Khai báo nội dung sau vào file .htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.pavietnam.vn [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://pavietnam.vn/$1 [L,R=301]

Như vậy bất kỳ lúc nào bạn thao tác với tên miền http://www.pavietnam.vn sẽ tự động chuyển thành http://pavietnam.vn

Redirect non-www to www:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^pavietnam.vn [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.pavietnam.vn/$1 [L,R=301]

Như vậy bất kỳ lúc nào bạn thao tác với tên miền http://pavietnam.vn sẽ tự động chuyển thành http://www.pavietnam.vn

Nếu bạn đã có một tập tin có tên .htaccess trên website của bạn, bạn có thể thêm vào nó. Nếu không, tạo ra một files tên .htaccess trong thư mục của tên miền. 

Thay thế pavietnam.vn bằng tên miền của bạn.
Related Articles