Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn ký tên trên hợp đồng tên miền điện tử

Bước 1: Quý khách đăng nhập trang chủ https://support.pavietnam.vn/


Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách chọn meny HỢP ĐỒNG để truy cập chức năng Ký tên.


Bước 3: Trong trang HỢP ĐỒNG, Quý khách click vào nút Ký tên để truy cập giao diện chữ ký điện tử.

Bước 4: Trong trang chữ ký điện tử, để có thể ký tên, Quý khách sẽ cần kiểm tra email đăng ký tên miền của Quý khách. Vì 1 email chứa mã đăng nhập OTP đã được gửi vào email đăng ký tên miền của quý khách.


Bước 5: Sau khi Quý khách qua bước xác thực mã OTP, Quý khách sẽ được trang đưa đến vị trí nút tạo chữ ký điện tử:


Bước 6: Ở bước này, Quý khách có thể sử dụng con trỏ chuột trái để vẽ chữ ký của Quý khách; hoặc Quý khách ký chữ ký mẫu lên 1 tờ giấy, quý khách sử dụng điện thoại chụp ảnh chữ ký lại hay scan lại chữ ký của chính Quý khách để upload lên trang chữ ký:

http://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/trangkienthuc/su-dung-trang-support/chu-ky-hd-domain-2018/chu-ky-hd-domain-6.png

Ví dụ của chữ ký mẫu:

http://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/trangkienthuc/su-dung-trang-support/chu-ky-hd-domain-2018/chu-ky-hd-domain-7.png


Bước 7: Quý khách nhận thông báo như ảnh sau là chữ ký của Quý khách đã được ký thành công và chờ duyệt:

http://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/trangkienthuc/su-dung-trang-support/chu-ky-hd-domain-2018/chu-ky-hd-domain-8.png


Bước 8: Sau khi click nút OK, Quý khách sẽ thấy được file PDF Bản khai đăng ký tên miền tương tự như ảnh là kết thúc quá trình tạo chữ ký:

Quý khách kéo trang này xuống dưới cùng sẽ thấy chữ ký mẫu đính vào trong file đang chờ duyệt của Quý khách với PA Việt Nam, ảnh:

Đến đây là kết thúc hướng dẫn quý khách tạo chữ ký cho hợp đồng tên miền điện tử.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

PA Việt Nam
Related Articles