Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn ký tên bản khai tên miền điện tử

Quý khách lưu ý hÌnh thức ký điện tử hiện tại chỉ áp dụng cho chủ thể là Cá Nhân, trong trường hợp Domain của Quý khách chủ thể là Tổ chức, Quý khách vui lòng download bản khai, ký tên và đóng dấu mộc công ty upload lên hệ thống thì mới được xem là bản khai hợp lệ hoặc Quý khách có thể sử dụng hình thức ký số vào văn bản thay cho dấu mộc của công ty. Để ký số vào văn bản Quý khách xem hướng dẫn tại đây

 

Bước 1: Quý khách đăng nhập trang chủ https://support.pavietnam.vn/


Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách chọn meny HỢP ĐỒNG/BẢN KHAI để truy cập chức năng Ký tên.

Hop Dong Ban Khai


Bước 3: Trong trang HỢP ĐỒNG, Quý khách click vào Bản Khai, hệ thống sẽ xuất hiện danh sách các tên miền và trạng thái để Quý khách thao tác. Quý khách chọn nút Ký tên để truy cập giao diện chữ ký điện tử.

Bước 4: Trong trang chữ ký điện tử, để có thể ký tên, Quý khách sẽ cần kiểm tra email đăng ký tên miền của Quý khách. Vì 1 email chứa mã đăng nhập OTP đã được gửi vào email đăng ký tên miền của quý khách.


Bước 5: Sau khi Quý khách qua bước xác thực mã OTP, Quý khách sẽ được trang đưa đến vị trí nút tạo chữ ký điện tử:


Bước 6: Ở bước này, Quý khách có thể sử dụng con trỏ chuột trái để vẽ chữ ký của Quý khách; hoặc Quý khách ký chữ ký mẫu lên 1 tờ giấy, quý khách sử dụng điện thoại chụp ảnh chữ ký lại hay scan lại chữ ký của chính Quý khách để upload lên trang chữ ký:

http://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/trangkienthuc/su-dung-trang-support/chu-ky-hd-domain-2018/chu-ky-hd-domain-6.png

Ví dụ của chữ ký mẫu:

http://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/trangkienthuc/su-dung-trang-support/chu-ky-hd-domain-2018/chu-ky-hd-domain-7.png


Bước 7: Quý khách nhận thông báo như ảnh sau là chữ ký của Quý khách đã được ký thành công và chờ duyệt:

http://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/trangkienthuc/su-dung-trang-support/chu-ky-hd-domain-2018/chu-ky-hd-domain-8.png


Bước 8: Sau khi click nút OK, Quý khách sẽ thấy được file PDF Bản khai đăng ký tên miền tương tự như ảnh là kết thúc quá trình tạo chữ ký:

Quý khách kéo trang này xuống dưới cùng sẽ thấy chữ ký mẫu đính vào trong file đang chờ duyệt của Quý khách với PA Việt Nam, ảnh:

Đến đây là kết thúc hướng dẫn quý khách tạo chữ ký cho hợp đồng tên miền điện tử.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

PA Việt Nam
Related Articles