Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Có cần sử dụng SSL khi đã sử dụng DNSSEC

Mặc dù cả DNSSEC & SSL đều dựa vào mật mã khoá công khai, nhưng chúng thực hiện các chức năng khác nhau, bổ sung cho nhau hơn là thay thế cho nhau.
 

DNSSEC đóng vai trò "WHERE", còn SSL có vai trò "WHO" & "HOW".

 

Tham khảo bảng giá chứng chỉ SSL tại đây

 
P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Bảo mật DNSSEC cho toàn bộ khách hàng Đăng ký | Transfer các tên miền .COM | .NET | .CC | .TV| .VN| .ASIA| .ORG| .INFO| .CLOUD| .TOP| .XYZ

Quý khách hàng có nhu cầu DNSSEC, có thể truy nhập địa chỉ https://support.pavietnam.vn để kiểm tra và gửi yêu cầu ký DNSSEC.

 
Related Articles