Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn sử dụng giao diện Chat30s Version 2

Giao diện livechat mới với thiết kế hiện đại cùng những tính năng hữu ích sẽ giúp Quý khách sử dụng dễ dàng hơn. Việc hỗ trợ Khách hàng trở nên đơn giản.

 

Sau khi đăng nhập, giao diện chính sẽ như ảnh. Các chức năng sử dụng vui lòng xem thêm chú thích bên dưới

*chú thích hình ảnh:

1. Menu chính, các chức năng cấu hình thiết lập cho tài khoản.

2. Mục tìm kiếm nội dung chat, yêu cầu nhập từ 6 ký tự trở lên 

3. Xem các thông báo của hệ thống 

4. Tab danh sách chat với khách hàng

5. Tab danh sách chat với nhân viên nội bộ

6 . Danh sách các khách hàng đang truy cập website. Tại đây có thể chủ động mời khách hàng chat.

7. Danh sách các cuộc chat.

8. Vùng nhập nội dung chat.

9. Chức năng gửi ảnh hoặc file 

10. Chuyển chat sang nhân viên khác

11. Thao tác trên cuộc chat hiện tại : Export log chat, Kết thúc cuộc chat, Rời khỏi cuộc chat (trong trường hợp chat nhóm)

12. Thông tin chi tiết của Khách hàng (người đang chat với mình). Click vào để xem chi tiết

13. Thông tin chi tiết của Khách hàng (người đang chat với mình). Click vào để xem chi tiết

 

*tại mục 12,13 sau khi click vào xem chi tiết sẽ có thông tin như ảnh dưới. Tại đây có thể thiết lập bật/tắt thông báo khi có tin nhắn tới*

 

 

 
Related Articles