Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Hướng dẫn cài đặt LiveChat

1. Đăng ký dịch vụ tại : https://www.chat30s.com/
2. Chèn script bên dưới vào thẻ website cần cài đặt live chat (ngoài ra quý khách có thể nhúng link vào bất kỳ vị trí nào của website nhưng khuyến cao nên nhúng vào thẻ head)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt: <script type="text/javascript" src="https://livechat.pavietnam.vn/js/script.js" id="live_chat_30s" data-lang="vi"></script>

Ngôn ngữ: Tiếng Anh: <script type="text/javascript" src="https://livechat.pavietnam.vn/js/script.js" id="live_chat_30s" data-lang="en"></script>

Đối với mã nguồn mở Wordpress Quý khách xem hướng dẫn sau:
Hướng dẫn cài đặt LiveChat vào website Wordpress


LiveChat cho phép tùy biến ngôn ngữ (hiện tại đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Anh / Tiếng Việt)

Quý khách xin vui lòng truy cập các menu Quản lý hệ thống -> quản lý phòng ban, Quản lý hệ thống -> quản lý khu vực và Cấu hình chatbox -> đổi thông báo để thiết lập nội dung hiển thị cho từng ngôn ngữ.
 

Giao diện live chat khách hàng

Related Articles