Loading...
Changes Saved.
Error Occurred!

Cấu hình, thay đổi màu sắc cửa sổ chat

Các thành phần trên của sổ chat trên website Quý khách có thể tùy chỉnh thay đổi màu sắc cho phù hợp với tông màu của website.

Để thực hiện đổi màu sắc, Quý khách vào theo : Trang quản trị >> vào Menu, tại mục Cấu hình chat box >> Đổi giao diện & màu sắc 

*** Cách vào Menu : 

  • Đối với Quý khách sử dụng giao diện cũ, cụm menu sẽ nằm phía bên trái , quý khách chỉ cần kéo xuống và chọn đúng mục cần vào cấu hình
  • Đối với Quý khách sử dụng giao diện mới, Quý khách click vào biểu tượng 3 dấu gạch () nằm phìa trên cùng bên trái để mở ra menu chính

 

 

1. Tiếp theo, Quý khách chọn profile giao diện cần cấu hình (Máy tính hoặc đi động), xem thêm hướng dẫn cấu hình giao diện của sổ chat

 

2. Sau khi click chọn profile cần cấu hình. Quý khách kéo xuống phía dưới tại cụm "Đổi màu sắc" .
Quý khách tiến hành thay đổi màu sắc bằng 2 cách

 

  • Quý khách chọn một trong 6 màu hệ thống có sẵn bằng cách click vào các nút màu
  • Quý khách có thể tủy chỉnh màu theo sở thích tại menu ngay phía dưới các nút màu hệ thống cung cấp sẵn. Thao tác set màu Quý khách click vào ô tròn để chọn màu trong bảng màu hoặc có thể nhập mã mãu vào textbox bên cạnh 

 

Sau khi thay đổi màu bất cứ thành phần nào, Quý khách sẽ thấy được tác dụng ngay tại của sổ chat xem trước ở phía dưới.

Khi đã ưng ý màu. Quý khách click nút "Cập nhật" để lưu lại cấu hình và có thể ra ngoài website kiểm tra lại
Related Articles